Mga Piling Tula sa Kinaray-a at Filipino


ANG BABOY

Sugot takën nga mangin baboy
Kon ang tangkal ko mga bëtkën mo.
Basta damogan mo lang ako
Kang imong yëhëm kag harëk
Aga, hapon.
Dali man lang ako patanbëkën.
Ang pangako mo man lang
Nga indi ako pagpabay-an
Amo ang bitamina nga akën
Ginatomar.
Kag kon gabii gani,
Ang mga apuhap mo man lang
Sa akën likod kag dëghan
Ang makapahiragëk kanakën.

ANG BABOY
(Sariling salin ng makata)

Payag akong maging baboy
Kung ang tangkal ko mga braso mo.
Basta pakainin mo lang ako
Ng iyong ngiti at halik
Umaga’t hapon.
Madali lang naman akong patabain.
Ang pangako mo lang naman
Na hindi ako pababayaan
Ang bitaminanh aking
Iniinom.
At kapag gabi,
Ang mga haplos mo lang naman
Sa aking likod at dibdib
Ang makapahoragëk kanakën.